Accessibility Tools

logo jpsm
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN
JABATAN PERHUTANAN NEGERI

Pelanggan yang dihormati,
Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) dari masa ke semasa mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. Sukacita sekiranya tuan/puan dapat melapangkan masa dengan menjawab soal selidik yang disediakan. Atas kerjasama tuan/puan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Invalid Input

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN

Sila tandakan pada ruang yang disediakan.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

BAHAGIAN B: TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI
Sila tuan / puan nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 di kotak yang berkenaan bagi setiap kenyataan di bawah.

Sangat berpuas hati
(5)
Memuaskan
(4)
Sederhana
(3)
Kurang berpuas hati
(2)
Tidak Berpuas Hati
(1)

 

1. Perkhidmatan

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

2. Persekitaran

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

BAHAGIAN C : CADANGAN

Invalid Input