Accessibility Tools

Ringkasan Pencapaian Kumulatif Fizikal Bagi Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara Tahun 2005 - 2012

kumulatif 2012 kcik-1

kumulatif 2 2012 kcik-2

Jumlah Pokok Yang Ditanam Oleh Jabatan Perhutanan, NGO dan Masyarakat Tempatan Di Pesisiran Pantai Negara 2005 - 2012

penanaman keseluruhan 2012 kcik

Graf Kumulatif Bilangan Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Lain Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara Yang Ditanam Dari Tahun 2005 Hingga 2012

graf pokok 2012 kcik

Graf Kumulatif Luas Kawasan Yang Ditanam Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Lain Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara Dari Tahun 2005 Hingga 2012

graf luas 2012 kcik

Pecahan Pencapaian Fizikal Kumulatif Mengikut Spesies (2005 - 2012)

 carta pai