Pasukan Petugas Khas

Lawatan di Sungai besar, Selangor

Satu lawatan tapak telah diadakan bersempena dengan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas 2010. Tapak lawatan yang dipilih adalah di Sungai Besar, Selangor. Turut serta dalam lawatan tersebut adalah Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Perancangan) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.

task force1-selangorAhli-ahli Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas 2010 diberi taklimat ketika di kawasan penanaman

task force 2-selangorKPPSM menaiki tongkah di kawasan penanaman bakau yang berlumpur

task force 3-selangorKSU menyampaikan cenderamata ketika lawatan di Sg. Besar, Selangor

task force 4-selangorSesi bergambar beramai-ramai

 

Pemantauan di Sungai Besar, Selangor

Bersempena Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas 2008 di Kuala Selangor, pihak FRIM mengambil kesempatan ini menganjurkan lawatan ke Plot Penanaman Inovatif Bakau di Pesisiran Pantai D’Muara Marine Park Sungai Haji Dorani, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan.

pantaubaru-1Ketibaan ahli-ahli mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas 2008 ke kawasan penanaman

pantaubaru-2Pelawat akan dibawa ke kawasan berlumpur menggunakan sampan khas

pantaubaru-3Pelawat diberikan taklimat mengenai Plot penanaman inovatif di tengah-tengah kawasan penanaman

pantaubaru-4Pelawat dihidangkan jamuan minum petang setelah selesai aktiviti lawatan di lapangan

 

Pemantauan di Tumpat, Kelantan

Beberapa siri pemantauan lapangan oleh Sekretariat Penanaman Pokok Pesisiran Pantai Negara, JPSM telah diadakan hampir ke seluruh Semenanjung Malaysia. Tujuan lawatan adalah bagi meninjau serta sebagai pengumpulan maklumat kawasan yang terlibat dengan program penanaman pokok di pesisiran pantai.

 ppk1-kelntan

ppk2-kelatn

ppk3-kelntn

ppk4-kelntn

ppk5-keltn

ppk6-kelntn