Mesyuarat JTPP Bil. 2/2018

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL MENGENAI PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

PROGRAM PENANAMAN POKOK BAKAU DAN SPESIES-SPESIES YANG SESUAI DI PESISIRAN PANTAI NEGARA (JTPP)

BIL.2/2018

Tarikh : 27 dan 28 Jun 2018
Tempat : Bilik Mesyuarat Mawar, Pejabat Daerah Dan Tanah, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.
Lawatan Lapangan : Pusat Pendidikan Kecil Hutan Paya Laut, Sungai Acheh, Nibong Tebal, Pulau Pinang

JTPP2 2018 1

  

 

27 dan 28 Jun 2018