Mesyuarat JKTB Bil 1 2013

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara (JKTB) Bil.1/2013

 

TARIKH 25 MAC 2013
TEMPAT BILIK MESYUARAT BALAU, IBU PEJABAT PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA 

 

 

mesyuaratbil12013 gambar 1