Mesyuarat Petugas Khas

Mesyuarat pada 20 Disember 2011:

 

task force 2011 1   task force 2011 2   task force 2011 3

 

Mesyuarat pada 22 November 2010:

 

petugas khas 10 1   petugas khas 10 2   petugas khas 10 3   petugas khas 10 4   petugas khas 10 5

 

Mesyuarat pada 1 November 2009:

 

petugas khas 09 1   petugas khas 09 2   petugas khas 09 3   petugas khas 09 4   petugas khas 09 5

 

Mesyuarat pada 1 Disember 2008:

Pada 1 Disember 2008 Mesyuarat Pasukan Petugas Khas telah diadakan di Hotel De Palma Kuala Selangor, Selangor. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Suboh bin Md. Yassin dan dihadiri oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia Dato’ Seri Azahar bin Muda serta Ketua Pengarah FRIM Dato’ Dr. Abd. Latif bin Mohmod.

 

mesyuarat20081Dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Suboh bin Md. Yassin.

 

mesyuarat20082Sesi Perbincangan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas di Ballroom Hotel De Palma.

 

mesyuarat20083Dihadiri oleh wakil-wakil Jabatan Perhutanan Negeri, NGO dan Agensi-agensi Luar yang berkaitan

 

mesyuarat20084Sesi photogarafi bersama semua ahli mesyuarat pasukan petugas khas 2008

 

Mesyuarat pada 10 September 2007:

Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Khas ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan dianggotai oleh 34 orang ahli jawatankuasa yang terdiri daripada wakil-wakil jabatan/ agensi- agensi Kerajaan Persekutuan, Badan-badan Bukan Kerajaan, Pertubuhan-pertubuhan Nelayan dan Institusi-institusi Penyelidikan dan Pengajian Tinggi tempatan.

mesyuarat2007Meeting

Mesyuarat Pasukan Petugas Khas yang telah diadakan pada 10 September 2007 di Bilik Gerakan, Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan, Kota Bharu.