Program Penanaman Pokok Di Pesisiran Pantai Negara

Selepas peristiwa tsunami pada 26 Disember 2004 yang lalu, Kerajaan telah menyarankan supaya usaha-usaha pemuliharaan dan perlindungan kawasan di pesisiran pantai negara dipertingkatkan. Bagi menyahut saranan tersebut, satu Pasukan Petugas Khas Jawatankuasa Operasi Menanam Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara telah ditubuhkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) pada 7 Februari 2005. Di bawah jawatankuasa induk tersebut, dua jawatankuasa teknikal telah ditubuhkan bagi menggembleng usaha-usaha pelaksanaan penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara iaitu Jawatankuasa Teknikal Mengenai Perancangan dan Pelaksanaan (JTPP) dan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (JTRD).

program-penanaman-bakauProgram Penanaman Pokok Bakau

Pelaksanaan Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara adalah satu rancangan pembangunan jangka panjang untuk kesinambungan kehidupan. Hutan pesisiran pantai adalah penting kepada kesejahteraan penduduk pesisir pantai dari segi sosio-ekonomi dan keselamatan.