Kesan Ke atas Penduduk dan Infrastruktur

Peristiwa tsunami telah mengakibatkan ratusan ribu nyawa terkorban. Di samping itu, ianya menyebabkan kerosakan yang besar ke atas harta benda dan kemudahan infrastuktur seperti jalan raya, jeti, rumah-rumah kediaman, bot-bot nelayan dan peralatan menangkap ikan, kawasan ternakan ikan, kawasan-kawasan pelancongan dan infrastruktur-infrastruktur lain sepanjang pesisiran pantai di negara-negara yang dilanda tsunami.

kesan-tsunamiKesan tsunami