Accessibility Tools

Pelancaran Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Lain Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara Peringkat Kebangsaan telah dirasmikan oleh Y.A.B Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang ke-5 pada 2 Februari 2007. Pelancaran ini mendapat sambutan yang begitu meriah daripada semua pihak seperti agensi-agensi Kerajaan, swasta, komuniti, pelajar serta Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s).

 pm berucap utama

Perdana Menteri berucap

pm lancarprogram utama

Perdana Menteri melancarkan program

programpenanaman utama

Program penanaman