Accessibility Tools

Bahagian Ladang Hutan dan Perlindungan Hutan,
Ibu Pejabat Pehutanan Semenanjung Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur

No. Tel: 603-2616 4488
No. Faks: 603-2692 5657