Accessibility Tools

logo jpsm

BORANG SOAL SELIDIK BAGI KEMPEN KESEDARAN MASYARAKAT

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Sila jawab semua soalan yang dikemukakan dengan menyatakan nilai dalam petak-petak yang berkaitan dengan mengikut skala yang ditetapkan. Anda juga dikehendaki memberi ulasan pada soalan-soalan yang ditetapkan

1 - Tidak Memuaskan 2 - Kurang Memuaskan 3 - Memuaskan 4 - Baik 5 - Cemerlang

SEKSYEN A: PENILAIAN TERHADAP AKTIVITI

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

SEKSYEN B: PENILAIAN TERHADAP LOKASI DAN PELAKSANAAN AKTIVITI

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

SEKSYEN C: PANDANGAN

Invalid Input

SEKSYEN D: PENILAIAN TERHADAP PENGANJUR

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Sila jawab semua soalan yang dikemukakan dengan menyatakan nilai dalam petak-petak yang berkaitan dengan mengikut skala yang ditetapkan. Anda juga dikehendaki memberi ulasan pada soalan-soalan yang ditetapkan

1 - Tidak Memuaskan 2 - Kurang Memuaskan 3 - Memuaskan 4 - Baik 5 - Cemerlang

14. Urusetia menyampaikan pengetahuan dan kemahiran menanam dengan jelas

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

15. Urusetia dapat mewujud dan mengekalkan suasana aktiviti penanaman yang aktif dan menyeronokkan

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

16. Penggunaan alat semasa menanam adalah betul dan mudah dikendalikan

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

17. Urusetia mempunyai kebolehan berinteraksi yang baik dengan semua peserta terutamanya sewaktu aktiviti penanaman

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

18. Komen dan ulasan mengenai tahap prestasi keseluruhan urusetia

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

SEKSYEN E: SOALAN TAMBAHAN

Invalid Input
Invalid Input

TERIMA KASIH KERANA MELENGKAPKAN BORANG PENILAIAN INI