Accessibility Tools

Fungsi Sekretariat

Sekretariat Program Pesisiran Pantai Negara ditubuh dan ditempatkan di Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia, Kuala Lumpur. Fungsi sekretariat adalah:-

  • Mewujud dan menyimpan pangkalan data mengenai maklumat kawasan tanaman;
  • Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan program dari masa ke semasa;
  • Menjalankan pemantauan dan penyelarasan pelaksanaan projek;
  • Menjalankan aktiviti-aktiviti pengembangan dan kempen kesedaran;
  • Mengadakan kolaborasi dikalangan pelbagai agensi teknikal yang berkaitan seperti FRIM, JPS, NAHRIM, MACRES dan lain-lain; dan
  • Sebagai urusetia mesyuarat JTPP dan JKTB.

Alamat: 

Seksyen Pemuliharaan Pesisiran Pantai,
Bahagian Ladang Hutan Dan Perlindungan Hutan,
Ibu Pejabat Perhutanan Semenanjung Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur.

Tel : 603 – 2616 4488
Faks : 603 – 2692 5657